31 Mayıs 2014 Cumartesi

Âmentü bahsinin mütemmim cüzüdür. Bulunduğumuz en ehemmiyetsiz hâl için bile kader asırlarca çalışır.