14 Mart 2015 Cumartesi

haşiye

"Bu şarkı, kadınlara benzetilen ve her yeni istilâda, istilâcısının müstemlekesi olarak ırzına geçilen şehirler, o şehirlere yakılan bir ağıt sanki. O şehirlere, o kadınlara aşık olanlardan, bir bağdar ağıtı gibi."